Newsletters

Phase I

Urban-LEDS I Newsletter #1

Published: November 2013

Urban-LEDS I Newsletter #2

Published: March 2014

Urban-LEDS I Newsletter #3

Published: February 2015

Urban-LEDS I Newsletter #4

Published: July 2015

Urban-LEDS I Newsletter #5

Published: October 2015

Urban-LEDS I Newsletter #6

Published: January 2016

Urban-LEDS I Newsletter #7

Published: March 2016

Urban-LEDS I Newsletter #8 

Published: March 2016

Phase II

Urban-LEDS II Newsletter #1

Published: November 2018

Urban-LEDS II Newsletter #2

Published: March 2019

Urban-LEDS II Newsletter #3

Published: October 2019

Urban-LEDS II Newsletter #4

Published: April 2020

Urban-LEDS II Newsletter #5

Published: June 2020

Urban-LEDS II Newsletter #6

Published: October 2020

Urban-LEDS II Newsletter #7

Published: February 2021

Urban-LEDS II Newsletter #8

Published: December 2021